Seabreeze Seafood AB startade 1996 och importerar frysta fisk- och skaldjursprodukter. Ett ungt företag men med många års erfarenhet inom branschen. Produktion och import sker i och ifrån olika delar av världen.

 
Seabreeze Seafood AB started 1996 and we import frozen seafood. A young company but with a lot of experience within the trade. Production and import take place in various areas all over the world.